Vietnes jaunumi

Uldis Kalniņš attēls
Pāreja uz 3.2.2 versiju
nosūtīja Uldis Kalniņš — pirmdiena, 2017. gada 10. aprīlis, 18:21
 
Ir veikta pāreja uz 3.2.2 versiju.
Lietojam, ja kas nedarbojas kā nākas - ziņojam.
 
Uldis Kalniņš attēls
Informācija studentiem un pasniedzējiem
nosūtīja Uldis Kalniņš — otrdiena, 2016. gada 6. septembris, 13:36
 
Pasniedzējiem - lai reģistrētos Moodle vidē, lūdzu nosūtiet man epastu par pasniedzēja piekļuves tiesību piešķiršanu.
Šīs piekļuves tiesības ir nepieciešamas, lai varētu pievienot mācību kursus Moodle vidē, pievienot mācību materiālus, vērtēt studentus un veikt citas darbības.

Ar kursu veidotāju pamācību Jūs varat iepazīties šeit - LU E-studiju portālā: http://estudijas.lu.lv/mod/book/view.php?id=107493

Studentiem - lai reģistrētos, lietojiet Moodle iebūvēto jauna lietotāja konta izveides procedūru. (Augšā, labajā pusē - Pieslēgties --> Izveidot jaunu kontu)

Gadījumā, ja ir grūtības reģistrēties vai pieslēgties, lūdzu nekautrēties un rakstīt uz uldis.kalnins@lkk.gov.lv
 

Pieejamie kursi

Vietne ietver materiālus, kas būtiski Reklāmas un sabiedrisko attiecību studentiem, kuri studijas LKK uzsākuši 2015. gada septembrī

Kurss reklāmas un sabiedrisko attiecību studentiem, kas iekļauj praktisku darbošanos, lai nostiprinātu komunikācijas prasmes un izprastu komunikācijas dažādos aspektus.

Lekciju apmeklējums 75% (vismaz 7 lekcijas no 9) – 10% no gala vērtējuma

Sagatavot informāciju par sabiedrisko attiecību vēsturiskajiem aspektiem, iesniedzot elektroniski līdz 19. septembrim un piedaloties diskusijā lekcijas laikā – 10% no gala vērtējuma

Prasības kredītpunktu ieguvei rudens semestrī:

- Izlasīt 2 sabiedrisko attiecību nozares ziņas un aprakstīt savu viedokli un izpratni par konkrēto aktualitāti – iesniegt elektroniski līdz 3. oktobrim – 10% no gala vērtējuma 

- Nointervēt sabiedrisko attiecību/ komunikācijas/ mārketinga speciālistu savā pārstāvētajā studiju nozarē – atbildes uz jautājumiem un savs viedoklis par interviju un dzirdēto – iesniegt elektroniski līdz 17. oktobrim - 10% no gala vērtējuma

- Lekcijas laikā uzrakstīt preses relīzi un iesniegt elektroniski – 1. novembrī – 15% no gala vērtējuma

- Semestra laikā noskatīties vienu filmu, kur iekļauts kāds no SA aspektiem, aprakstīt savu viedokli un izpratni par konkrēto filmu un SA instrumentiem, ko tajā atspoguļo – iesniegt elektroniski līdz 8. novembrim – 15% no gala vērtējuma

- Semestra laikā aprakstīt vienu no sabiedrisko attiecību instrumentiem, saistot to ar savu studiju virzienu – iesniegt elektroniski līdz 8. novembrim – 20% no gala vērtējuma

- Nokārtot ieskaiti – rakstiski no diviem jautājumiem atbildēt uz vienu  - 15. novembrī – 10% no gala vērtējuma


Studiju kursu Sabiedriskās attiecības studenti apgūst studiju programmas B daļā 2 semestros.

Kursa mērķis:

Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai  students:

-izprastu un novērtētu sabiedriskās attiecības kā nozīmīgu vadības funkciju, to lomu organizācijas izaugsmē,
-spētu realizēt SA minimumu savas organizācijas/projekta kontekstā,
-izprastu iekšējās un ārējās komunikācija kopsakarības


Kultūras mārketings - NL

Kursa mērķis: sniegt ieskatu galvenajās pētniecības metodēs un pamatot to lietderību, veidot studentu zināšanas par darbu ar literatūru, pētījuma izstrādi, tā rezultātu izklāstu un prezentāciju. Sekmīgas studiju kursa apguves gadījumā studentiem būs radīta un nostiprināta izpratne par pētniecisko darbu un tā specifiku, lai šīs zināšanas varētu lietot gan studiju procesā, gan darba pienākumos.

Kursa mērķis: sniegt zināšanas par darba aizsardzības un civilās aizsardzības pamatprincipiem, organizēšanu un uzraudzību.

Studenti apgūst kultūras un mākslas mārketinga pamatjēdzienus un tiek iepazīstināti ar kultūras mārketinga modeļa komponentiem; patērētāju uzvedības veidiem; segmentāciju un pozicionēšanu; sponsorēšanas pamatprincipiem un piedāvājuma sagatavošanas priekšnoteikumiem; mārketinga pētniecības metodēm; mārketinga plānošanas procesiem, kā arī ar Latvijas kultūras produktu tirgu un tā iespējām. 

Kurss "Filozofija un kultūras teorija" ilgst kopumā divus studiju semestrus. Šajā sadaļā tiek aplūkotas kultūras teorijas pamatnostādnes, kas studentam palīdz izprast kultūru, iepazīt un prast salīdzināt dažādas kultūras.
Dažādi materiāli, informācija par Moodle un tās lietošanu