Vietnes jaunumi

  Informācija studentiem un pasniedzējiem

  nosūtīja Uldis Kalniņš

  Pasniedzējiem - lai reģistrētos Moodle vidē, lūdzu nosūtiet man epastu par pasniedzēja piekļuves tiesību piešķiršanu.

  Šīs piekļuves tiesības ir nepieciešamas, lai varētu pievienot mācību kursus Moodle vidē, pievienot mācību materiālus, vērtēt studentus un veikt citas darbības.

  Ar kursu veidotāju pamācību Jūs varat iepazīties šeit - LU E-studiju portālā: http://estudijas.lu.lv/mod/book/view.php?id=107493

  Studentiem - lai reģistrētos, spiediet šeit!

  Vai arī lietojiet Moodle iebūvēto jauna lietotāja konta izveides procedūru. (Augšā, labajā pusē - Pieslēgties --> Izveidot jaunu kontu)

  Gadījumā, ja ir grūtības reģistrēties vai pieslēgties, lūdzu nekautrēties un rakstīt uz uldis.kalnins@lkk.gov.lv

  Pieejamie kursi

  Mācāmies veidot materiālus Moodle vidē!

  Kursa mērķis: iepazīstināt studentus ar galvenajām pētniecības metodēm, stiprināt studentu prasmes, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi veiktu pētījuma plānošanu, pētnieciskās problēmas, mērķa un uzdevumu definēšanu, atbilstošu metožu izvēli, pētījuma praktisku veikšanu, rezultātu apkopošanu, analīzi un prezentāciju, veidot studentu zināšanas par darbu ar akadēmisko literatūru un zinātnisko darbu noformēšanu. Sekmīgi apgūstot studiju kursu, students šīs zināšanas varēs veiksmīgi lietot kā turpmākā studiju procesā, tā arī darba pienākumos.


            Kursa uzdevumi: 

  1)      iepazīstināt studentus ar galvenajām kvantitatīvajām un kvalitatīvajām pētījumu metodēm un to lietderību dažādās dzīves situācijās;

  2)      veidot studentu zināšanas patstāvīgi izvēlēties savas jomas pētījumiem piemērotākās metodes un praktiski veikt pašu pētījumu, tā rezultātu analīzi un sniegt prezentāciju;

  3)      stiprināt studentos prasmes strādāt ar literatūru un avotiem;

  4)      informēt par akadēmisko godīgumu un citēšanas, pārfrāzēšanas, atsauču lietošanas labo praksi, padziļināt zināšanas par zinātnisko darbu noformēšanu.

   


  Kursa mērķis: iepazīstināt studentus studiju procesu un sniegt pamatzināšanas veiksmīgām turpmākajām studijām – prast izvēlēties un kritiski analizēt informāciju, apzināties akadēmiskā godīguma principus un tos ievērot, veidot atsauču sistēmu, sniegt efektīvu prezentāciju u.tml.

  Materiāli no 1. kursu ievadnedēļas LKK.

  Kursa mērķis: sniegt zināšanas par darba aizsardzības un civilās aizsardzības pamatprincipiem, organizēšanu un uzraudzību.

  Dažādi materiāli, informācija par Moodle un tās lietošanu